ติดต่อ Webmaster

ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ "วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง" ติดต่อ Webmaster เพื่อสอบถามข้อมูล ลงบทความ หรือเพื่อลงโฆษณาบนเว็บไซต์ ได้ทางอีเมลติดต่อด้านล่างนี้ ราคาและตำแหน่งโฆษณาขึ้นอยู่กับปริมาณ Traffic ที่เข้าชมเว็บไซต์ www.fiftt.com เฉลี่ยย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด โดยสามารถติดต่อเพื่อขอรับหน้าจอ Google Analytics เพื่อแสดงจำนวนคนเข้าใช้งานเว็บไซต์ในเดือนนั้นๆ ได้จาก Webmaster
ติดต่อลงโฆษณาเว็บไซต์ วิธีทำของหวาน สูตรขนม ของว่าง
อีเมลติดต่อเว็บมาสเตอร์
support@fiftt.com

นโยบายการลงโฆษณา

  • โฆษณาจะต้องนำเสนอประสบการณ์ในด้านบวกต่อผู้ใช้
  • โฆษณาจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นจริง
  • รูปภาพโฆษณาจะต้องไม่ใหญ่กว่า 150KB
  • ไม่รับลงโฆษณาเกี่ยวกับ รายได้เสริม งานพิเศษ และธุรกิจประเภท MLM
  • ไม่รับลงโฆษณาที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน สิ่งผิดกฏหมาย รวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเมือง และสถาบันกษัตริย์