พลาสติก ทำความรู้จักกับเทอร์โมพลาสติก ที่นำมารีไซเคิล

เทอร์โมพลาสติก อยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์ โครงสร้างมีทั้งแบบเส้นตรงและแบบกิ่งสั้น มีความสามารถละลายตัวได้ดีในสารละลายบางชนิดเท่านั้น
พลาสติก ทำความรู้จักกับเทอร์โมพลาสติก ที่นำมารีไซเคิล

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) จัดอยู่ในกลุ่มของพอลิเมอร์ ซึ่งโครงสร้างจะมีทั้งแบบเส้นตรงและแบบกิ่งสั้น โครงสร้างจะยึดเหนี่ยวกันอยู่ภายในโมเลกุลด้วยพันธะทุติยภูมิ ละลายตัวได้ดีในสารละลายบางชนิดเท่านั้น เช่น  คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) และโทลูอีน (Toluene) เป็นต้น เมื่อถูกความร้อนแล้วจะหลอมละลาย และหากปล่อยให้เย็นก็จะแข็งตัว สามารถนำวนกลับมาทำการหลอมใหม่ให้เกิดการแข็งตัวได้อีกซ้ำๆ โดยที่สมบัติทางเคมีและทางกายภาพไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงนิยมนำมาใช้สำหรับการรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้ซ้ำ

ประเภทของเทอร์โมพลาสติกที่นำมาใช้รีไซเคิล

ประเภทของเทอร์โมพลาสติกที่นำมาใช้รีไซเคิลได้นั้นถูกแบ่งออกเป็น 7 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

1. พอลิเอทิลีนเทเรพฟธอลเลต (Polyethylene terephthalate) หรือ PET

เป็นพอลิเมอร์ที่มีลักษณะไม่มีสี ทนทานแข็งแรงต่อแรงกระแทก จึงนิยมนำมาใช้ทำขวดน้ำดื่ม และยังมีส่วนป้องกันไม่ให้ก๊าซแพร่ได้ดี จึงถูกนำมาผลิตเป็นขวดสำหรับบรรจุน้ำอัดลมด้วย ส่วนการนำมารีไซเคิลนั้น จะทำออกมาเป็นเส้นใยพอลิเอสเทอร์

2. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene) หรือ HDPE

พอลิเมอร์ชนิดนี้จะมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลภายในโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีความขุ่น โครงสร้างเป็นผลึกสูง สามารถทนต่อกรดและด่างได้ดี นิยมนำมาใช้ทำถังขยะ, ถังน้ำที่ป้องกันการแพร่ของความชื้น, ขวดนม, ถังบรรจุสารเคมี, ม้านั่ง, ขวดน้ำยาซักผ้า ฯลฯ

3. พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) หรื PVC

พอลิเมอร์ที่มีคลอรีนผสมอยู่ในอะตอมอยู่ภายในสายลูกโซ่ จึงทำให้เกิดการดึงระหว่างโมเลกุลสูง เป็นพลาสติกที่มีความแข็งมากเป็นพิเศษ จึงนำมาใช้ทำท่อประปา, ฉนวนหุ้มสายไฟ และหนังเทียม อีกทั้งยังนิยมนำมารีไซเคิลเป็นท่อประปาที่ใช้ในการเกษตรด้วย

4. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene) หรือ LDPE

ตัวพอลิเมอร์มีโครงสร้างเป็นแบบกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกมาจำนวนมาก จึงทำให้มีปริมาตรสูง แต่ความหนาแน่นต่ำและมีความโปร่งแสง นิยมใช้นำมาทำเป็นสายหุ้มทองแดง, ถุงเย็นบรรจุอาหาร, ถุงใส่ของ และแผ่นฟิล์ม ส่วนการรีไซเคิลจะนำมาทำเป็นถุงสำหรับใส่ขยะ

5. พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) หรือ PP

เป็นพอลิเมอร์คุณสมบัติใกล้เคียง PE แต่มีความหนาแน่นต่ำกว่า จึงทำให้มันเป็นพลาสติกที่มีความเบามากที่สุด แต่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี นิยมนำมาทำเป็นฝาขวด, บานพับ, ฉนวนไฟฟ้า และภาชนะใส่อาหาร การรีไซเคิลจะนำมาแปรสภาพเนกล่องแบตเตอรี่รถยนต์หรือกันชน

6. พอลิสไตรีน ((Polystyrene) หรือ PS

พอลิเมอร์ที่จัดอยู่ในเชิงการค้า มีความแข็ง ใส แต่เปราะบาง ข้อดีที่ถูกนำมาใช้คือการขึ้นรูปง่าย นิยมทำด้วยวิธีการฉีด กลายมาเป็นโฟมบรรจุอาหาร, เทปเพลง และไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น

7. พลาสติกที่ไม่จัดอยู่ใน 6 ประเภทแรก

เป็นพอลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงสูง ทนอุณหภูมิได้ดี ทนต่อการกระแทก เช่น พอลิคาร์บอเนต ((Polycarbonate) นิยมนำมาใช้ทำเป็นไฟจราจร, ป้ายโฆษณา, ครอบไฟรถยนต์ แว่นและหมวกนิรภัย เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น