เรือ ประเภทของมีอะไรบ้าง และถูกนำไปใช้งานอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงเรือ ย่อมหมายถึงยานพาหนะที่เดินทางอยู่ในน้ำทุกชนิด ทั้งบรรทุกลำเลียงผู้โดยสาร หรือลำเลียงสิ่งของ ลาก จูง ขุดลอก ยก หรือดัน ก็ล้วนเรียกว่าเรือทั้งสิ้น
เรือ ประเภทของมีอะไรบ้าง และถูกนำไปใช้งานอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงเรือ ย่อมหมายถึงยานพาหนะที่เดินทางอยู่ในน้ำทุกชนิด ทั้งบรรทุกลำเลียงผู้โดยสาร หรือลำเลียงสิ่งของ ลาก จูง ขุดลอก ยก หรือดัน ก็ล้วนเรียกว่าเรือทั้งสิ้น หากเป็นยานพาหนะที่ถูกใช้ภายในน้ำเรือในน้ำจืด และเรือทะเล

เรือพายที่พบในภาคกลาง

  1. เรือพาย เป็นเรือธรรมดาทั่วไป ที่ใช้ไม้พายในการขับเคลื่อน เช่น เรือพายม้า, เรือผีหลอก, เรือสำปั้น และเรือหางยาว เป็นต้น
  2. เรือแจว เช่น เรือกำปั่น, เรือชะล่า, เรือเป็ด, เรือแม่ปะ, เรือเครื่องเทศ และเรือฉลอม เป็นต้น
  3. เรือยนต์หรือเรือกล เช่น เรือหมอ, หรือแท็กซี่, เรือกลไฟ และเรือเมล์ เป็นต้นการแบ่งประเภทระหว่างเรือแม่น้ำกับเรือทะเล

การแบ่งประเภทระหว่างเรือแม่น้ำกับเรือทะเล

เรือแม่น้ำ

เรือแม่น้ำ หมายถึง เรือที่ใช้ขับเคลื่อนภายในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีทั้งเรือต่อและเรือขุด เช่น เรือพายม้า, เรือมาด, เรือหมู, เรืออีโปง, เรือสำปันนี, เรือเป็ด, เรือยาว, เรือผีหลอก, เรือมังกุ, เรือม่วง, เรือเข็ม, เรือข้างกระดาน, เรือกระแซง, เรือเอี๊ยมจุ๊น และเรือแหวด เป็นต้น โดยเรือเหล่านี้จะเคลื่อนที่ด้วยการใช้ไม้พาย การแจวหรือถ่อ ซึ่งแล้วแต่ขนาดของเรือ และระดับความลึกตื้นของน้ำด้วย อย่างไรก็ตาม เรือบางลำยังมีการติดหางเสือเอาไว้ด้วย เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อนง่ายขึ้น เช่น เรือสำปั้น และเรือข้างกระดาน เป็นต้น

เรือทะเล

เรือทะเล หมายถึง เรือที่ใช้ในการเดินทางในทะเลและบริเวณเลียบชายฝั่ง เป็นเรือต่อ เช่น เรือเป็ดทะเล, เรือฉลอม, เรือกุ, เรือสำเภา และเรือปู เป็นต้น การแล่นเรือทะเล จะใช้เสาติดใบเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนรับแรงลม ช่วยผลักให้เรือสามารถเดินหน้าไปได้ เรือทะเลบางครั้งก็มีการติดหางเสือไว้เช่นกัน เพื่อช่วยให้การบังคับเรือทำได้ง่าย จะติดตั้งเอาไว้ที่ส่วนของข้างท้ายเรือ ใช้สำหรับบิดบังคับให้เรือหันหน้าไปในทิศทางที่้ต้องการได้สะดวก

นอกจากการแบ่งเรือตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดแบ่งเรือตามประโยชน์ใช้สอย เพื่อให้เข้าใจง่ายในการใช้งาน ซึ่งมีตั้งแต่เรือที่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะรับส่งคนผู้โดยสาร เรือกที่ออกแบบมาสำหรับการอยู่อาศัยถาวร ไปจนถึงเรือหาปลา เรือ สำหรับพระภิกษุออกไปบิณฑบาต และเรือที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ ด้วย โดยทั่วไป มักจะเห็นเรือชนิดนี้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีเทศกาลสำคัญๆ เท่านั้น พร้อมการตกแต่งที่สวยงามตามความเหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น