Privacy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

ตลอดเว็บไซต์นี้คำว่า “เรา”, “ของเรา”, “เว็บไซต์” ส่วนคำว่า “ท่าน”, “คุณ” หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของท่านในฐานะผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “FIFTT” โดยทางเราจะถือว่า ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนด้านล่างนี้แล้ว เมื่อท่านได้ใช้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ “FIFTT”

 1. โปรดทราบว่าทางเว็บไซต์มีความพยายามทุกทาง เพื่อให้ข้อมูลที่เขียนขึ้นมาบนเว็บไซต์แห่งนี้มีความถูกต้องมากที่สุด แต่เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เราจึงขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชมอย่างระมัดระวัง
 2. ท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำที่ผิดกฏหมาย หรือต้องห้ามตามกฎหมายในเว็บไซต์นี้ เช่น
 3. การกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว
 4. การอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 5. ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น
 6. การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์อื่น
 7. การอัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส เป็นอันตราย หรือหลอกลวง
 8. การโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงข้อความที่สื่อไปถึงการหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย รูปภาพลามกอนาจาร
 9. ขอบเขตอำนาจศาลและการบังใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
 10. ทางเว็บไซต์ไม่รับประกัน และไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะถูกต้องสมบูรณ์ เชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม หรือไม่รับประกันว่าท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัยและตลอดเวลา
 11. ลิงก์ในเว็บไซต์นี้ อาจนำท่านไปยังเว็บภายนอก ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา ความปลอดภัย หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้
 12. โปรดทราบว่าลิงก์ต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์จัดทำขึ้น เพื่อแสดงถึงความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และลิงก์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ